Taeim KU

Qingdao, China

Mar 7, 2017 ~ Mar 10, 2017

Qingdao

China

D + 286

Mar 7, 2017 ~ Mar 10, 2017

1

1

0

Taeim KU

Suncheon, Korea

Oct 15, 2016 ~ Oct 16, 2016

Suncheon

Korea

D + 429

Oct 15, 2016 ~ Oct 16, 2016

1

11

187

Taeim KU

Andong, Korea

Oct 10, 2016 ~ Oct 11, 2016

Andong

Korea

D + 434

Oct 10, 2016 ~ Oct 11, 2016

0

0

0

Taeim KU

Tongyeong, Korea

Sep 3, 2016 ~ Sep 4, 2016

Tongyeong

Korea

D + 471

Sep 3, 2016 ~ Sep 4, 2016

0

0

0

Taeim KU

Suncheon, Korea

Aug 20, 2016 ~ Aug 21, 2016

Suncheon

Korea

D + 485

Aug 20, 2016 ~ Aug 21, 2016

0

0

0

Taeim KU

Samcheok, Korea

Aug 12, 2016 ~ Aug 15, 2016

Samcheok

Korea

D + 493

Aug 12, 2016 ~ Aug 15, 2016

0

0

2

Taeim KU

Gapyeong, Korea

Aug 6, 2016 ~ Aug 7, 2016

Gapyeong

Korea

D + 499

Aug 6, 2016 ~ Aug 7, 2016

0

0

0

Taeim KU

Gyeongju, Korea

Aug 1, 2016 ~ Aug 2, 2016

Gyeongju

Korea

D + 504

Aug 1, 2016 ~ Aug 2, 2016

0

1

4

Taeim KU

Gangneung, Korea

Jun 4, 2016 ~ Jun 6, 2016

Gangneung

Korea

D + 562

Jun 4, 2016 ~ Jun 6, 2016

0

0

1

Taeim KU

Gunsan, Korea

May 22, 2016 ~ May 22, 2016

Gunsan

Korea

D + 575

May 22, 2016 ~ May 22, 2016

0

1

2

Taeim KU

Chuncheon, Korea

May 13, 2016 ~ May 14, 2016

Chuncheon

Korea

D + 584

May 13, 2016 ~ May 14, 2016

0

1

2

Taeim KU

Tongyeong, Korea

Apr 9, 2016 ~ Apr 10, 2016

Tongyeong

Korea

D + 618

Apr 9, 2016 ~ Apr 10, 2016

0

1

2

Taeim KU

Barcelona, Spain

Mar 11, 2016 ~ Mar 16, 2016

Barcelona

Spain

D + 647

Mar 11, 2016 ~ Mar 16, 2016

0

1

0

Taeim KU

Manchester, United Kingdom

Mar 11, 2016 ~ Mar 15, 2016

Manchester

United Kingdom

D + 647

Mar 11, 2016 ~ Mar 15, 2016

0

1

0

Taeim KU

Nerja, Spain

Mar 9, 2016 ~ Mar 9, 2016

Nerja

Spain

D + 649

Mar 9, 2016 ~ Mar 9, 2016

0

1

0

Taeim KU

Granada, Spain

Mar 8, 2016 ~ Mar 11, 2016

Granada

Spain

D + 650

Mar 8, 2016 ~ Mar 11, 2016

0

1

0

Taeim KU

Sevilla, Spain

Mar 6, 2016 ~ Mar 7, 2016

Sevilla

Spain

D + 652

Mar 6, 2016 ~ Mar 7, 2016

0

1

0

Taeim KU

Porto, Portugal

Feb 26, 2016 ~ Mar 2, 2016

Porto

Portugal

D + 661

Feb 26, 2016 ~ Mar 2, 2016

0

1

0

Taeim KU

Marrakesh, Morocco

Feb 24, 2016 ~ Mar 3, 2016

Marrakesh

Morocco

D + 663

Feb 24, 2016 ~ Mar 3, 2016

0

0

1

Taeim KU

Lisbon, Portugal

Feb 22, 2016 ~ Feb 26, 2016

Lisbon

Portugal

D + 665

Feb 22, 2016 ~ Feb 26, 2016

0

1

0

Taeim KU

London, United Kingdom

Feb 18, 2016 ~ Feb 22, 2016

London

United Kingdom

D + 669

Feb 18, 2016 ~ Feb 22, 2016

0

1

0

Taeim KU

Paris, France

Feb 9, 2016 ~ Feb 11, 2016

Paris

France

D + 678

Feb 9, 2016 ~ Feb 11, 2016

0

1

1

Taeim KU

Frankfurt, Germany

Feb 7, 2016 ~ Feb 9, 2016

Frankfurt

Germany

D + 680

Feb 7, 2016 ~ Feb 9, 2016

0

1

1

Taeim KU

Nuremberg, Germany

Feb 6, 2016 ~ Feb 6, 2016

Nuremberg

Germany

D + 681

Feb 6, 2016 ~ Feb 6, 2016

0

1

0

Taeim KU

Munich, Germany

Feb 3, 2016 ~ Feb 6, 2016

Munich

Germany

D + 684

Feb 3, 2016 ~ Feb 6, 2016

0

1

0

Taeim KU

Interlaken, Switzerland

Jan 31, 2016 ~ Feb 3, 2016

Interlaken

Switzerland

D + 687

Jan 31, 2016 ~ Feb 3, 2016

0

1

0

Taeim KU

Lucerne, Switzerland

Jan 30, 2016 ~ Jan 31, 2016

Lucerne

Switzerland

D + 688

Jan 30, 2016 ~ Jan 31, 2016

0

1

0

Taeim KU

Hallstatt, Austria

Jan 27, 2016 ~ Jan 29, 2016

Hallstatt

Austria

D + 691

Jan 27, 2016 ~ Jan 29, 2016

0

1

0

Taeim KU

Vienna, Austria

Jan 24, 2016 ~ Jan 27, 2016

Vienna

Austria

D + 694

Jan 24, 2016 ~ Jan 27, 2016

0

1

0

Taeim KU

Prague, Czech Republic

Jan 21, 2016 ~ Jan 23, 2016

Prague

Czech Republic

D + 697

Jan 21, 2016 ~ Jan 23, 2016

0

1

0

Taeim KU

Moscow, Russia

Jan 20, 2016 ~ Jan 23, 2016

Moscow

Russia

D + 698

Jan 20, 2016 ~ Jan 23, 2016

0

0

1

Taeim KU

Manila, Philippines

Aug 17, 2015 ~ Aug 26, 2015

Manila

Philippines

D + 854

Aug 17, 2015 ~ Aug 26, 2015

0

0

1

Taeim KU

Manila, Philippines

Aug 10, 2015 ~ Aug 19, 2015

Manila

Philippines

D + 861

Aug 10, 2015 ~ Aug 19, 2015

0

1

0

Taeim KU

New York City, USA

Feb 28, 2015 ~ Mar 6, 2015

New York City

USA

D + 1024

Feb 28, 2015 ~ Mar 6, 2015

0

0

1

Taeim KU

Hainan, China

Aug 7, 2013 ~ Aug 15, 2013

Hainan

China

D + 1594

Aug 7, 2013 ~ Aug 15, 2013

0

0

2

现在在store上搜索Serentrip!

从实时旅行者匹配服务到旅游聊天/来自世界各地的旅客!
所有这些事情只有在Serentrip才有可能
旅行者的最佳应用! 立即下载セレントリップ!